تبلیغات
*SUPER STAR SUPPORTER* - 3000day with ss501 24/8/2013
تاریخ : شنبه 2 شهریور 1392 | 11:38 ق.ظ | نویسنده : avisa
امروز 3000 روزیه که دابل تشکیل شده
هر کدومتون که ت و ی ی ت دارید لطفا این جمله رو ت و ی ی ت کنید
#3000DaySS501

من واقعا نمیتونم بیشتر از این تایپ کنم چون حسابی گریم گرفت ت و ی ی ت ای بچه ها رو هم میذارم

Today is SS501 3000days debut

t w i t t this sentence please

#3000DaySS501
I cant speak more because tears fall down


kyu jong t w i t t e r update:

@2kjdream: 꺅 !! 이쁜이들아 !! 진짜 3000일이야 ?!?! ㅠ 아… 고마워 진짜 진짜 진짜 고마워.. 예쁜 이쁜이들 ♥ 같이 늙어가자는 그 말..알지?! ♥

Second  t w e e t s

@2kjdream: 아이 참 ♥ 고마워서 뭐라해야지이이 히히히 오공돌이도 고맙고 완두콩도 고맙구우우 ㅠㅠ저 별이 되어 이 세상 어디라해도 ~언제까지나 ~ ♥ 히히 빨리보고싶다 ^^

Translation

First translate

[@2kjdream twt trans] kkyak!! Pretties!! Really 3000 days?!?! ㅠ ah… thanks, really really really thank you. . Pretty Pretties♥ let’s grow old together those words (I said before).. you know right?!♥

Second translate

[@2kjdream twt trans] oh♥who should I do since I’m so thankful hehehe also thankful to 501 and thankful to Green Peasss ㅠㅠ become that star, anywhere in this world~no matter what time~♥ hehe hope to see you soon^^

ترجمه اول:

خوشگلا،واقعا 3000مین روزه؟آه،مرسی،واقعا واقعا واقعا مرسی،خوشگلا خوشگلا،بیاید با این حرفا بزرگ بشیم(قبلا گفتم)،شما ها میدونید درسته


ترجمه دوم:

وقتی خیلی ممنونم چی کار باید بکنم،همچنین مرسی از 501 و نخود سبزا،یه ستاره بشید،هرجای دنیا که هستید،مهم نیست کی باشه،امیدوارم زودتر ببینمتون(فکر کنم منظورش آهنگ نخود سبز بودا)


hyung jun t w i t t e r update
3000 ing

3000روز


kyu jong t w i t t e r update


막둥이쭈니쭌쭈니 3000ing ♥

معنیش اومد میذارم ولی جواب هیونگ رو داده بچم،تو ترنسلیت هرچی زدم معنی نداد
طبقه بندی: کیم کیو جونگ kim kyu jong، کیم هیونگ جون kim hyung jon، دابل اس SS501، kim kyu joong t w e e t e r، kim hyung joon t w e e t e r،
برچسب ها: 3000day with ss501، kyu jong t w i t t e r update، hyung jun t w i t t e r update،